กฎการลงประกาศ

กฎ กติกา การซื้อขายสินค้า ในเว็บไซต์โกทูเลยดอทคอม
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ทางเว็บไซต์โกทูเลยดอทคอมจึงขอประกาศ กฎ กติกา การใช้กระดานซื้อขาย ดังนี้
        
   1. www.gotoloei.com เป็นศูนย์กลางให้ใช้บริการซื้อ-ขาย ที่สมาชิกผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดต่อกันเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายของสมาชิกในบอร์ดแห่งนี้
   2.ให้ท่านใช้บริการด้วยการระมัดระวังในการ ซื้อ-ขาย จากบุคคลที่ใช้บริการประกาศซื้อ-ขายใน www.gotoloei.com

เลือกซื้อโดยใช้วิจารณญาณ

   3.ทางเว็บไซต์ www.gotoloei.com ไม่รับผิดชอบ ข้อตกลงการซื้อ-ขาย หรือเหตุผิดพลาดใดๆ ซึ่งเกิดจากการติดต่อซื้อขายในบอร์ดแห่งนี้ 
   4. กระทู้ที่มีการลง ซื้อ-ขาย ไม่ถูกต้องตามเจตนารมย์หรือขัดต่อระเบียบที่วางไว้ ทีมงาน www.gotoloei.com มีสิทธิลบกระทู้ หรือตัดสมาชิกออกโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   5. ในแต่ละหมวดสามารถโพสต์ขายสินค้าชิ้นเดียวกันได้เพียง กระทู้เท่านั้นโดยห้ามโพสต์กระทู้ซ้ำกันในหมวดนั้นๆ ฝ่าฝืนแบนทันที 

   6. การโพสต์ขายสินค้า/บริการในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือหลายหมวดสินค้าหรือบริการจะต้องเกี่ยวข้องกับชื่อหมวดของสินค้านั้นๆ

   7. ในการตอบกระทู้ขายสินค้าของตัวเอง หรือที่เรียกว่า "ดัน" อนุญาตให้ดันได้วันละไม่เกิน ครั้ง(นับเป็นรายกระทู้ๆละไม่เกิน ครั้งต่อวัน) ฝ่าฝืนแบนทันที
   8. กติกาอื่นใดที่จะเพิ่มเติมในภายหน้า เพื่อความความเรียบร้อยของบอร์ด ซื้อ-ขาย แห่งนี้ถือว่าผู้ใช้บริการต้องยอมรับ

   9.ผู้ขายต้องยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่แจ้งก่องระบบจึงจะขึ้นสีเขียวยืนยันตัวตนให้

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการบริการ

กฎการลงประกาศ
06/01/2018 ( 1,225)
กฎการลงประกาศ
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด
นโยบายความเป็นส่วนตัว
06/01/2018 ( 1,187)
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้งานตัลาดเลยออนไลน์