นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด 

2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้ 

3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร 

4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ 

6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา 

7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ 

9. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม 

10. ห้ามโพสกระทู้เดียวซ้ำๆ ไปทุกหัวข้อ โดยการทำเช่นนั้น เป็นการก่อความรำคราญให้แก่สมาชิก 

11. ห้ามใช้ข้อความส่วนบุคคล (PM) ผิด กฏ กติกา มารยาท ของเว็บไซต์ เช่น เสนอข้อความที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว, ใช้หลังไมค์เพื่อการซื้อ-ขาย ,โฆษณา ฯลฯ

12. หากพบการกระทำผิดกติกามารยาท ในข้อความส่วนบุคคล (PM) หรือถูกส่งข้อความ spam กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ และกรุณาอย่าลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการพิจารณา


เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการบริการ

กฎการลงประกาศ
06/01/2018 ( 1,226)
กฎการลงประกาศ
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด
นโยบายความเป็นส่วนตัว
06/01/2018 ( 1,187)
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้งานตัลาดเลยออนไลน์